VERITAS Florence

Tak se dnes šije a vyšívá!

 

Není snadné popsat nespočet schopnosti stroje VERITAS Florence. Není to jen velmi kvalitní vyšívací stroj, ale nadchne i jako šicí stroj!

 

Příslušná aplikace umožňuje vybrat vyšívací předlohy - včetně předloh, které lze stáhnout z internetu, protože aplikace dokáže zpracovat všechny běžné formáty souborů. Na obrazovce můžete zcela intuitivně měnit, přizpůsobovat nebo doplňovat motivy, barvy a velikosti. Poté jediným pohybem prstu odešlete návrh do stroje. Pak už jen stačí navléknout potřebnou niť.

 

VERITAS Florence hravě zvládne náročné šití v nejvyšší kvalitě. Díky 120 druhům stehů a mnoha komfortním funkcím patří do nejvyšší ligy i jako šicí stroj, který splní jakékoli přání.

Spezifikationen

 • 120 programù stehù
 • Automatická jednokroková knoflíková dírka
 • Tlaèítko Start/Stop
 • Páèka pro plynulé nastavení omezení rychlosti
 • Automatický odøez nitì
 • Funkce automatického zamknutí
 • Integrovaný navlékaè nitì
 • Maximální délka stehu: 4,5 mm
 • Maximální šíøka stehu: 7 mm
 • Vytahovací karta se vzorem
 • Dva druhy písma pro abecedu a èíslice
 • Funkce Wifi
 • Vyšívací aplikace: Veškerá nastavení prostøednictvím smartphonu nebo tabletu
 • Kompatibilní s mnoha formáty vyšívacích souborù
 • Snímaè vyšívacího modulu, snímaè vyšívacího rámu
 • Rozpoznání pøítlaèné patky
 • Automatický voliè napìtí
 • Snímaè horní/spodní nitì

Příslušenství

Univerzální patka

Zipová patka

Patka na knoflíkové dírky

Saténová patka

Knoflíková patka

Obrubovací patka

Patka na slepý steh

Látací / vyšívací patka

Cívky s háèkem

5 kvalitních jehel SCHMETZ

2 plstìné podložky

Vodiè okraje

Držák cívky (velký)

Držák cívky (malý)

Šroubovák ve tvaru L

Šroubovák

Síka na nitì

Vyšívací rám (120x180 mm)

Vyšívací rám (50x70 mm)

Rovný kryt jehelní desky

Bonusové DVD s doplòujícími vyšívacími vzory

 

Aplikace pro VERITAS Florence
Nechejte se inspirovat novými možnostmi