Garantibetingelser

Med en VERITAS symaskine køber du varemærkekvalitet, som du vil have glæde af i mange år. Den lovmæssige garanti på 2 år beskytter dig mod uventede reparationsomkostninger og giver dig samtidig en god og sikker følelse. Dette kan du også sikre dig gratis efter den lovmæssige garantiperiode. Registrer dig på veritas-sewing.com og vi giver dig en producentgaranti på yderligere 3 år.

I overensstemmelse med den lovmæssige garanti giver vi dig 2 års garanti fra købsdatoen. Derudover tilbyder VERITAS en gratis garantiforlængelse på yderligere 3 år. Registrer dit VERITAS-apparat på hjemmesiden og få til gengæld en garantiforlængelse på 3 år (i alt 5 år fra købsdatoen)! For at få garantiforlængelsen skal du registrere dit apparat inden for 6 måneder fra købsdatoen!

Inden for garantiperioden afhjælper vi gratis alle materiale- eller produktionsfejl. Hvis du mod forventning konstaterer mangler, bedes du først kontakte vores kundeservice. Sørg venligst for, at maskinen er godt emballeret, hvis det er nødvendigt at sende den til reparation, fordi vi ikke hæfter for transportskader. Vi anbefaler at opbevare den originale emballage og købsbeviset! Garantien dækker ikke skader, der skyldes ukorrekt behandling eller sliddele og forbrugsmaterialer. Dem kan du bestille på det angivne telefonnummer.

Den lovfæstede garanti begrænses ikke af denne garanti.

« tilbage til formular