Maskinen springer sting over eller syr for store løkker.

Er din nål muligvis bøjet eller stump? Sæt for en sikkerheds skyld en ny nål i. Den flade del af nålen skal vende bagud, og nålen skal skubbes helt op i den dertil beregnede holder.

Tråd igen.

Hvis sting springes over, og der dannes for store løkker, bedes du også kontrollere kombinationen af nål, tråd og stof:

Vi anbefaler, at du bruger en tynd nål og en tynd tråd til syning af tynde stoffer.

Vi anbefaler, at du bruger en tyk nål og en tyk tråd til syning af tykke stoffer.  

Nålen har muligvis også syet på nålepladen eller trykfoden, så noget er blevet forskudt. Sæt også i dette tilfælde en ny nål i.

Senest opdateret den 19.05.2020 af Robert Lahmer.

Go back