Stoffet føres i den forkerte retning.

Kontroller, om PUSH-grebet er helt oppe, og at funktionen "Knaphul" er deaktiveret.

Sænk PUSH-grebet og skub det en smule fremad og bagud, indtil maskinen fører stoffet frem igen.

Senest opdateret den 18.05.2020 af Robert Lahmer.

Go back