Nåliträdaren fungerar inte längre

Kontrollera om nålen är sned och byt i sådant fall ut den.

Kontrollera också, i synnerhet efter nålbyte, att nålen sitter allra högst uppe i fästet och att den är fast förankrad.

Det är möjligt att nåliträdaren är defekt. Kontakta i sådana fall VERITAS kundtjänst på 00800 333 00 777 (avgiftsfritt).

Senast uppdaterad den 01.07.2021 av Redaktion VERITAS.

Tillbaka