Tråden trasslar ihop sig vid griparen.

Avlägsna den hoptrasslade tråden, tråda i på nytt, och kontrollera trådförloppet: Löper undertråden motsols? Det är rätt. Löper den längs med den vänstra sidan via spolarna mot stygnplåtens hål? Det är riktigt trätt.

Ett tips: Sy en gång utan att skära av undertråden med trådskäraren.

Senast uppdaterad den 01.07.2021 av Redaktion VERITAS.

Tillbaka