Tyget förs åt fel håll.

Kontrollera att PUSH-spaken står i positionen helt uppåt och att funktionen ”knapphål” är inaktiverad.

Flytta ned PUSH-spaken och skjut den lätt framåt och bakåt, till dess att maskinen åter matar tyget.

Senast uppdaterad den 01.07.2021 av Redaktion VERITAS.

Tillbaka