Garantivillkor

Med en VERITAS-symaskin skaffar du en märkeskvalitet som du kommer att ha glädje av under många år framöver. Den 2-åriga lagstadgade garantitiden skyddar dig från oväntade reparationsavgifter och ger dig samtidigt en härligt trygg känsla. Den kan du njuta av även efter att den lagstadgade garantitiden har löpt ut, utan att det kostar dig något extra. Registrera dig bara på veritas-sewing.com, så beviljar vi dig ytterligare 3 års garanti från tillverkaren.

Inom ramarna för den lagstadgade garantitiden övertar vi 2 års garanti från inköpsdatumet. Dessutom erbjuder VERTIAS en kostnadsfri förlängning av garantitiden med 3 extra år. Registrera bara din VERITAS-maskin på webbsidan och få i gengäld en förlängd garantitid på 3 år (totalt 5 års giltighetstid från inköpsdatumet)! Du har tid på dig att göra det i hela 6 månader från inköpsdatumet!

Inom garantitiden kommer vi att avhjälpa alla material- eller tillverkningsfel, utan kostnad för dig. Om några defekter trots allt uppstår, ber vi dig att först vända dig till vår kundtjänst. Försäkra dig om att maskinen är väl förpackad om du skickar den till reparation, eftersom vi inte tar ansvar för skador som har uppstått under transporten. Av detta skäl rekommenderar vi att du sparar originalförpackningen och inköpsbeviset! Garantin omfattar inte skador som uppstår genom olämplig hantering, utslitna delar eller förbrukningsmaterial. Sådana kan du beställa via telefonnumret som anges nedan.

Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti.

« tillbaka till formuläret