Navliekacia pomôcka viac nefunguje

Skontrolujte,či je ihla zahnutá a prípadne ju vymeňte.

Tiež skontrolujte, zvlášť po výmene ihly, či ihla stojí v držiaku celkom hore a či je pevne zaistená.

Podľa možnosti je jazýček navliekadla chybný. V tomto prípade sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti VERITAS na telefónne číslo 00800 333 00 777 (bez poplatku).

Posledná aktualizácia 15.02.2022, napísal Redaktion VERITAS.

Go back