Podávač sa nedá viac zdvihnúť.

Keď sa podávač zapustí cez posuvný regulátor a tento chcete znova zdvihnúť, tak najprv posuňte posuvný regulátor znova do polohy, ako je ukázané na obrázku dole. Následne buď zatlačte na krátky čas nožný spúšťač alebo otočte ručné koliesko manuálne až o dve otáčky. Podávač by sa mal teraz dostať nahor a transportovať látku ako obvykle.

V zriedkavých prípadoch môžu byť medziľahlé priestory podávača znečistené a mali by sa vyčistiť.

Posledná aktualizácia 15.02.2022, napísal Redaktion VERITAS.

Go back